Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Aktuálne oznamy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia-CPPPaP Bardejov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka, ktoré vám poskytnú zamestnanci CPPPaP Bardejov.

 

Ponukový list preventívnych aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2021/2022

Ponukový list preventívnych aktivít pre študentov stredných škôl v školskom roku 2021/2022

Žiadosť o realizáciu preventívnych aktivít 

Dodatok č. 7 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/24716-sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 8 k ŠVP pre ZŠ - https://www.minedu.sk/dodatok-c-8-ku-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 9 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/data/att/20249.pdf

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v ZŠ v šk. roku 2021/2022 - https://www.ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/SPU_metodicke_usmernenie_21_9_14.pdf 


 

 

Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore