Centrum poradenstva a prevencie

Harmonogram a informácie pre VP ZŠ a SŠ

Harmonogram prijímacieho pokračovania – ŠVS a Informácie pre VP ZŠ

Maturitné skúšky – opatrenia z 15.4.2020

Interná časť maturitnej skúšky

Kam po strednej škole

Deň otvorených dverí vysokých škôl

27.4. o 14.00 bude prebiehať veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl.

Keďže veľa VŠ má termíny na prijatie prihlášok do konca apríla, VŠ budú mať online prezentáciu prostredníctvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: https://virtualnydenotvorenychdveri.sk

Organizátori (p.Koleník – Národné kariérové centrum) majú veľký záujem fakúlt a VŠ o toto podujatie a očakávajú, že sa ich tam bude prezentovať viac ako 30. Už sa začali hlásiť aj stredoškoláci, ktorí sa chcú tohto podujatia zúčastniť.

Prijímanie žiakov na SŠ –termíny a organizácia prijímačiek

Kritériá prijímacieho konania na SŠ v Bardejove

Hore