Prednášky pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ v školskom roku 2013/2014

PRE PEDAGÓGOV MŠ

PRINCÍPY PEVNÉHO OBJATIA PRI PRÁCI S DIEŤAŤOM (PODĽA J. PREKOPOVEJ) – CYKLUS PREDNÁŠOK
Lektorka: Mgr. Lýdia Džundová, psychológ

RELAXAČNÉ METÓDY PRE DETI
Lektorka: Mgr. Lýdia Džundová, psychológ

ADHD U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Lektor: Mgr. Tomáš Trembáč, psychológ

CHRAKTERISTIKA DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU (VÝVINOVÉ ÚLOHY, OBDOBIE VZDORU ...)
Lektorka: Mgr. Jana Hankovská, psychológ

 

 PRE PEDAGÓGOV ZŠ

PRINCÍPY PEVNÉHO OBJATIA PRI PRÁCI S DIEŤAŤOM (PODĽA J. PREKOPOVEJ) – CYKLUS PREDNÁŠOK
Lektorka: Mgr. Lýdia Džundová, psychológ

RELAXAČNÉ METÓDY PRE DETI
Lektorka: Mgr. Lýdia Džundová, psychológ

ŽIAK S ADHD VO VYUČOVACOM PROCESE
Lektorka: Mgr. Bernadeta Cifrová, špeciálny pedagóg

ŠKOLSKÉ ZAČLENENIE ŽIAKOV SO ŠVPU V PODMIENKACH ZŠ
Lektorka: Mgr. Bernadeta Cifrová, špeciálny pedagóg

 

PRE PEDAGÓGOV SŠ

ŠKOLSKÉ ZAČLENENIE ŽIAKOV SO ŠVPU V PODMIENKACH SŠ
Lektorka: Mgr. Bernadeta Cifrová, špeciálny pedagóg

 

PRE PEDAGÓGOV MŠ, ZŠ, SŠ, VYCHOVÁVATEĽKY V ŠK

JEDEN DEŇ “PRÁZDNIN“
skupinový výcvik pre pedagógov zameraný na relaxáciu, psychohygienu, prevenciu syndrómu vyhorenia ...

 

Kontakty:
Mgr. Bernadeta Cifrová, špeciálny pedagóg, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Lýdia Džundová, psycholog, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Jana Hankovská, psychológ, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Tomáš Trembáč, psychológ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Katarína Harňáková, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Slavka Benková-Rybárová, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.