Centrum poradenstva a prevencie

Zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO č. 25/2009 Z.z.

  Typ Číslo Popis Celková hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum  Lehota na pp Lehota dodania Termín zadania Dodávateľ / Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9 V1/2013 Výzva na predkladanie ponúk: stavebné úpravy 2166,66 € 2600 € 29.11.2013 5.12.2013, 12:00 hod 16.12.2013     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
  VO: Zákazka podľa § 9 ods. 9   Vyhodnotenie ponúk: Stavebné úpravy 2069 € 2482,80 € 29.11.2013 5.12.2013, 12:00 hod 16.12.2013 10.12.2013 H.B.S. Slovakia s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov

 

Detaily obstarávania

Číslo:  
Predmet zákazky: Vyhodnotenie ponúk: stavebné úpravy
Hodnota zákazky: 2 482,80
S/bez DPH: s DPH
Termín zadávania zákazky: 29.11.2013
Lehota na podávanie ponúk: 05.12.2013, do 12:00 hod
Lehota dodania: 16.12.2013
Termín zadania zákazky:  10.12.2013
Dodávateľ:  H.B.S. Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa:  Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:  36 479 144
Objednávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
Dátum zverejnenia: 10.12.2013
Súbor:  

 

Detaily obstarávania

Číslo: V1/2013
Predmet zákazky: Výzva na predkladanie ponúk - stavebné úpravy
Hodnota zákazky: 2 600,00
S/bez DPH: s DPH
Termín zadávania zákazky: 29.11.2013
Lehota na podávanie ponúk: 05.12.2013, 12:00 hod
Lehota dodania: 16.12.2013
Termín zadania zákazky:  
Dodávateľ:  
Adresa dodávateľa:  
IČO dodávateľa:  
Objednávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
Dátum zverejnenia: 29.11.2013
Súbor: VO 01/2013

Hore