Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Nachádzate sa tu: Home

NOVINKA

Nájdete nás aj na facebooku  www.facebook.com/cpppapbardejov/

 

Milí klienti, rodičia, učitelia...

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 18. mája 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Bardejov

obnovuje prevádzku (nie bežný režim)

pri dodržaní epidemiologických opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR

a bude poskytovať urgentnú starostlivosť

od 25.5.2020

 

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. 

Naďalej pokračujeme v poradenstve a konzultáciách v telefonickej a mailovej forme, resp. online forme ostatným klientom.

Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a sprevádzajúcej osobe, podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na tel. číslach: 

054 472 49 28

0911 697 022

0911 857 006

Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore