Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Aktuálne oznamy

Rozhodnutie ministra z 5.6.2020 o termínoch predloženia dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie -  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-na-predlozenie-dokladov-5-6-2020/

 

Usmernenie o hodnotení žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie - https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf


 

Milí klienti, rodičia, učitelia...

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 18. mája 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Bardejov

obnovuje prevádzku (nie bežný režim)

pri dodržaní epidemiologických opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR

a bude poskytovať urgentnú starostlivosť

od 25.5.2020

 

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. 

Naďalej pokračujeme v poradenstve a konzultáciách v telefonickej a mailovej forme, resp. online forme ostatným klientom.

Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a sprevádzajúcej osobe, podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na tel. číslach: 

054 472 49 28

0911 697 022

0911 857 006

Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore