Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Nachádzate sa tu: HomeKontakty

Kontaktujte nás

PhDr. Ivana LENÁRTOVÁ, riaditeľka
   
   
Mária ŠIMOVÁ, sociálna pracovníčka
objednávanie klientov, tel. centrála tel. č.: 054 / 472 49 28
   


úsek psychologickej starostlivosti a psychoterapie

PhDr. Ivana LENÁRTOVÁ, psychológ
Mgr. Lýdia DŽUNDOVÁ, psychológ
Mgr. Tomáš TREMBÁČ, psychológ
Mgr. Lucia SALAMON, psychológ
Mgr. Katarína RANDÁROVÁ, psychológ
Mgr. Mária KUCHTOVÁ, psychológ
Mgr. Mária HNATKOVÁ, psychológ


úsek špeciálnopedagogickej starostlivosti a reedukácie

Mgr. Bernadeta CIFROVÁ, špeciálny pedagóg
Mgr. Mária SEKERČÁKOVÁ, špeciálny pedagóg


úsek sociálno-výchovej starostlivosti a prevencie

Mgr. Slavka BENKOVÁ-RYBÁROVÁ, sociálny pedagóg
Mgr. Miriam KUKULSKÁ, sociálny pedagóg


úsek kariérneho poradenstva

Mgr. Miriam KUKULSKÁ, kariérový poradca


úsek ekonomických činností

Ing. Martina STERANKOVÁ, finančník, personálny a mzdový účtovník
  tel. č.: 054 / 488 30 14


Objednať sa môžete:
osobne na adrese Štefánikova 8, Bardejov alebo telefonicky na čísle 054 / 472 49 28.


  • O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.
  • Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné doporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.
  • Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v TLAČIVÁ.

Hore